voorjaarsconcert
  'CELEBRATE LIFE!'

Op zaterdag 29 april om 20:00 voert het Cantatekoor Wageningen het bijzondere werk van Bob Chilcott uit: Circle Song.
De cirkel is symbool van onze onderlinge afhankelijkheid en onze eenheid als menselijke familie. Dit werk beschrijft in prachtige liederen de zeven stadia van de mens van geboorte tot de dood. De gedichten tonen het belang om met al het leven met zorg en respect om te gaan.
Naast de Circle Song zingt het koor verschillende liederen in de Engelse koortraditie.
Het koor wordt begeleid door Mark Toxopeus, pianist.
Gastdirigent is Gulian van Nierop.
Koop hier je kaartje